Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı’nın on sekizincisi 25 Mart 2016’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’de düzenlenen afet yönetimi eğitimlerinin sayısının çok olmasına rağmen afet eğitimi konusunda standardın belirlenmemesi ve iletişimi sağlayacak bir mekanizmanın eksikliğinden dolayı etkili olamadıkları üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ve etkin bir afet eğitimi için ilgili kurumsal yapılanmanın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmesine gerektiği belirtildi.

Toplantıda öne çıkan bir diğer konu, kamu kurum ve kuruluşlarının çok sayıda afet, acil durum, sivil savunma planları hazırlamaları gerektiği, tüm bu planların “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı” başlığı altında tek ve kapsamlı bir hale getirilmesi oldu.

Toplantıda ayrıca yaşanan her afetin STK’ların bu işe dahil olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını ve STK’ların afetlerde daha etkin bir hale gelmeleri için gönüllülüğün teşvil edilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması da konuşuldu.

3. SİTAP Sivil Toplum Kuruluşları Afet Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması’nın Raporunu Yayınladı

Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK)’nin biraya gelerek oluşturduğu Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP), Toplum Kuruluşları Afet Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması’nın raporunu yayınladı.

SİTAP’ın afet ve acil durumları konusunda çalışan kuruluşların afet ve acil durum hazırlığı açısından durumlarını ölçmek için yaptığı araştırmada, kuruluşların çoğunun risk analizi ve planlama konusunda yardıma ihtiyacı olduğu ortaya konmuştur. Araştırmaya göre kuruluşlar, farklı tehlikelere örnek olarak sadece deprem ve yangını vermektedir ve Afet ve Acil Durum ve İş Sürekliliği üzerine yaptıkları hazırlıkları uygulamaya geçirmemişlerdir.

Araştırmada ayrıca STK’ların sadece üçte birinden daha azının büyük bir afet sonrası kuruluş amaçları doğrultusunda başkalarına yardım için hazır oldukları belirtilmektedir.

Raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.