Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB), imalat sanayisi için hazırladığı KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına çıktı.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile projelerine destek arayan KOBİ’ler kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında destek alma hakkı kazanacaklar. Çağrı kapsamında imalat sanayinin bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabilecekler. İmalat sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda %15 oranında ekstra destek verilecek.

Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje hazırlamak ve sunmak isteyen kurumlar 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihlerinde elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilecek.