Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2012 yılında başlattığı Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında kamu kurumları ve üniversiteler için proje çağrısı açtı.

Güdümlü ve çağrılı olarak gerçekleştirilebilecek başvurular için son tarih 6 Mayıs 2016. 

UDAP Kapsamında belirlenen güdümlü proje konuları şöyle:

1. Tarihi Yığma Yapılarda (Kültürel Mirasların) Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti,

2. Bölgesel Sismik Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Marmara Bölgesi Pilot Uygulaması,

3. Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanının Standardizasyonu, İnteraktif Web Analizi ve Internet Arama Motoru Uygulamalarının Geliştirilmesi,

4. Farklı Sismolojik Görüntüleme Metotlarıyla Kabuk Yapısının Belirlenmesi Pilot Uygulaması,

5. Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Afet Mevzuatı.

6. Afet ve Afet Risk Yönetimi Alanında Ulusal ve Uluslararası Politika, Strateji ve Çerçeve Belgeleri.

7. Makro Seviye İnsansız Hava Araçlarının Anlık Koordinatlı Görüntü/Video Aktarımı Teknolojisiyle Donatılarak Afet Yönetiminde Kullanımı.

8. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri,

9. Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR ve LIDAR Görüntülerin Afet Yönetiminde Kullanımı.

10. Sel ve Kütle Hareketi Odaklı Erken Uyarı Sistemleri Pilot Uygulaması.

11. Büyük Ölçekte (1/5000 ve Üzeri) Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetlerine Yönelik Zarar Görebilirlik Yaklaşımları, Ülkemizde Uygulanabilir Bir Modelin Oluşturulması ve Demonstrasyonu.

12. Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Kriterlerinin Belirlenmesi,

13. İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması Pilot Uygulaması,

14. Afet Risk Azaltma Plan Uygulamalarında Yönetim ve Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi,

15. Afet Yönetim Modelleri